Camponotus

Camponotus

Popis: Camponotus sp.
Káhira, Egypt
2008

Zobrazeno: 1762 ×